Priser

Gjelder fra 01.01.2019 

Akupunktur første konsultasjon 650,-
Akupunktur oppfølging 500,-
Klippekort 12 akupunkturbehandlinger 5000,-
Svangerskapskontroll og akupunktur 750,-
Modenhetsbedømmelse før fødsel 250,-
Nybakt mamma, veiledning og akupunktur 750,- 
Cupping i tillegg til akupunktur 200,-
Akupunkturbehandling av barn 400,- 
Tillegg for kosmetisk akupunktur 200,- 
Hjemmebesøk  etter avtale 
Skriftlige redegjørelser/henvisninger 400,- 
Moxasigarer til hjemmebehandling 100,- 
Moxaburner  300,- 
Sea Band armbånd ved kvalme 200,- 
Pressnåler pr eske 250,- 
Rescue remedy 200,-

Klinikken har kortterminal og mulighet for Vipps, og tar derfor ikke imot kontanter.