Priser

Gjeldende fra 01.02.2016 

Første konsultasjon til akupunkturbehandling kr. 600,-

Oppfølgingskonsultasjon til akupunkturbehandling

Klippekort med 12 akupunkturbehandlinger

Svangerskapskontroll

Svangerskapskontroll med akupunktur

Modenhetsbedømmelse før fødsel

 

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

450,-

4500,-

500,-

700,-

200,-

Tradisjonell cupping kr. 300,-

 

Infertilitetsbehandling av par

 

kr.

 

800,-

     
Første konsultasjon til akupunkturbahandling av barn under 15 år kr. 500,-
Oppfølgingskonsultasjon av barn kr.   350,-
Klippekort med 12 behandlinger av barn kr. 3500,-

 

   
Øreakupunktur   etter avtale
Tillegg for kosmetisk akupunktur ved ordinær behandling kr. 150,-

Hjemmebesøk med akupunkturbehandling

 

etter avtale

Skriftlige redegjørelser/henvisninger kr. 300,-
     
Blomstermedisin 1.gangs konsultasjon kr. 200,-
Påfyll i ny flaske kr. 100,-

Rescue remedy blomstermedisin

 

kr. 200,-
Salgsartikler    
Moxasigar til hjemmebehandling kr. 75,-
Moxa burner til hjemmebehandling ( evt. deponering) kr. 300,-
Armbånd til svangerskapskvalme/ reisesyke kr. 200,-
Aladin vannkaraffel kr. 750,-
Pressnåler til hjemmebehandling, pr. eske kr. 200,-
     
Feng-Shui konsultasjon   etter avtale