Om meg

Om meg
Jeg har vært jordmor siden 1986 med jobb i Nord-Norge og senere på de store Oslo sykehusene – Rikshospitalet og Ullevål. Dette ga meg ca 20 års fartstid i førstelinjetjenesten i de mest travle fødeavdelingene i landet.

 

I 2004 var jeg ferdig uteksaminert ved Norsk Akupunkturhøyskole. Utdannelsen er offentlig godkjent og innebærer et 3 års deltid studie. Grunnen til at jeg tok denne utdanningen var at jeg var fasinert av mulighetene akupunktur gir spesielt til min ”målgruppe”

 

Etter dette har jeg jobbet som privatpraktiserende jordmor og akupunktør. I dag driver jeg en klinikk på Holtet i Oslo.  I tillegg til dette jobber jeg som sykepleier og jordmor på Helsetelfonen som er en medisinsk rådgivningstjeneste. Gevinsten jeg får ved å jobbe i Helsetelefonen er en kontinuelig  oppdatering i vestlig medisin.

 

Med min bakgrunn som sykepleier, jordmor og akupunktør gir det meg en god forståelse av områder som: anatomi, fysiologi, sykdomslære, graviditet, fødsel og barseltid. Akupunkturutdannelsen øker kompetansen min og gir meg flere verktøy.

 

Vestlig og østlig medisin er hele tiden i utvikling og jeg forsøker å holde meg oppdatert. Noe av kunsten for å kunne klare dette er å begrense seg. For min del blir det å ha fokus på kvinnehelse. Jeg forsøker til en hver tid å etterutdanne og kurse meg i det nyeste innenfor mitt fagfelt, som barnløshet, gravide, fødende, barn og kvinner i overgangsalder.

Mette Kim Groth med et nyfødt barn i armene