Ny mamma - ny livssituasjon

Kunnskapen om hvordan kvinnen skal bruke tiden etter en fødsel er godt innarbeidet i den kinesiske kulturen. I motsetning til vestlig tankegang hvor kvinner premieres for å komme raskest mulig tilbake til det normale, begynne å trene, å leve aktive sosiale liv og å være organiserte, gis kvinnen i den kinesiske tankegangen 1 måned (også kalt den gyldne jade måned).

Da står nærende kost, psykisk og fysisk ro og hvile i høysete. I gamle skrifter står det at kvinnen helst bør vartes opp av ”handsome servants”… Til ettertanke for venner og familie?  Nå er nok virkeligheten en annen i dagens Kina, men kunnskapene og innstillingen til hvordan en barsel kvinne bør håndteres eksisterer absolutt. På mange måter kan dette sees på som forebyggende medisin. Mange nybakte mødre i vesten erfarer at de lenge etter en fødsel kan føle seg helt utmattet. Lite søvn og store forventninger kan bli for mye for mange.  Ved å ta mer hensyn til de store omveltingene en gravid og fødende kvinne har gjennomgått vil hun på lengre sikt ha flere krefter å øse av.

Kvinner som kommer til fødselsforberedende akupunktur vil få god veileding både muntlig og skriftlig i egenbehandling av seg selv i løpet av de første dagene etter hjemkomsten og i hvordan denne tiden best kan utnyttes sett fra både kinesisk medisinsk synsvinkel og fra praktisk norsk jordmor vinkel. De vil få individuelt tilpassede anbefalinger for tiden etter fødselen.

Klinikken anbefaler for det første en egenbehandling rett etter hjemkomst pluss 2-3 akupunkturbehandlinger ca 2 uker etter fødsel. Her vil det gitt individuell veiledning og behandling i forhold til behovene som måtte ha meldt seg.

Relaterte emner:

Barneakupunktur
Etter fødsel