Lettere psykiatriske tilstander

Lettere depresjons og angsttilstander, søvnløshet, ulike stresstilstander.