Hvordan virker akupunktur?

I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) ser man på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem.

  • Det kan være for lite energi et sted og for mye energi et annet sted, eller energien kan være blokkert.
  • Sykdomsfremkallende energi fra omgivelsene kan trenge inn i kroppen og forstyrre energisirkulasjonen; kulde og fuktighet kan f.eks. angripe ledd og muskulatur og gi reumatiske smerter. All smerte er uttrykk for en stagnasjon av energi, dvs. for mye energi på feil sted. Nålene settes da i spesielle punkter og stimuleres for å bevege energistagnasjonen og dermed fjerne smerten.
  • Kroppen betraktes som en helhet, hvor kropp og sjel er et integrert hele. Kroppen består av 12 organer hvor hvert organ har sitt energikretsløp. Disse energikretsløpene binder de ulike deler av kroppen sammen til en helhet. For at du skal være frisk, må det være harmoni og balanse i dette organ-energi- kretsløpet. Det må være likevekt mellom kulde og varme, hvile og aktivitet, mellom Yin og Yang.  

Denne terminologien må vi se på som akupunkturens fagspråk, akkurat som vi i vår vestlige medisin har en egen terminologi som vi bruker både for å forklare anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Det vil ikke si at man må «tro på» Yin og Yang, eller Qi-energien for å praktisere akupunktur. Men dette begrepsapparatet må man lære å bruke hvis man skal dra nytte av all den kliniske erfaring som er samlet i kinesisk akupunktur gjennom hundrevis av år.Alternativet til å lære seg TKM er en forenklet form for akupunktur, hvor man bruker ulike standard punkt-kombinasjoner ved ulike lidelser. En slik "kokebok-akupunktur" er fremdeles dominerende i den vestlige verden, den er lett å lære og kan også være effektiv. Men man mister den mulighet man har i TKM til å individualisere behandlingen.Vår moderne vestlige medisinske forskning forklarer basale neurofysiologiske virkningsmekanismer ved akupunktur. Ved neuropeptidforskningen som har ledet videre til et helt nytt felt, psykoneuro-immunologien, er medisinen i ferd med å etablere et vitenskapelig grunnlag for det nære samspillet mellom kropp og sjel. I kinesisk medisin har man alltid sett kropp og sjel som en integrert enhet. Medisinsk forskning gir oss foreløpig helt begrensede muligheter til å utnytte akupunkturen klinisk. Her har tradisjonell kinesisk medisin sitt store fortrinn og gir oss et meget presist og godt klinisk verktøy som tar vare på all den erfaring som er samlet gjennom flere hundre år om hvordan akupunktur kan brukes i sykdomsbehandling. Disse to forklaringsmodellene kompletterer hverandre. Det er ikke et enten eller, men et både og. Kanskje det nettopp er i et nært samarbeid mellom moderne vestlig medisinsk forskning og tradisjonell kinesisk medisin at nye spennende oppdagelser kan gjøres