Graviditet og svangerskapsrelaterte plager

Graviditet og svangerskapsrelaterte plager
Et svangerskap kan oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. Graden av ubehag og plager varierer sterkt og det er viktig at det ikke bagatelliseres. Ofte har de gravide fått høre at dette er plager de bare må leve med. Mange av disse plagene kan reduseres med akupunktur. Fordelen med å løse disse problemene med akupunktur er at medisinering ikke er noen god løsning for gravide. Dessuten er effekten av akupunktur mot kvalme godt dokumentert. Klinikken opplever at helsepersonell i økende grad henviser gravide til akupunktur.

Tilstander i graviditeten der akupunktur kan anbefales:

  • Svangerskapskvalme
  • Migrene/Hodepine
  • Halsbrann
  • Fødselsangst
  • Urinveisinfeksjoner
  • Bekkenløsning
  • Søvnproblemer
  • Nedstemthet
  • Lettere depresjoner
  • Seteleie

Tillegg til den ordinære svangerskapskontrollen

Når de gravide kvinnene kommer til klinikken for å få akupunktur har de ofte mange spørsmål. Det kan dreie seg om bl.a. hvor mye liv de bør kjenne i magen, hva de kan spise , når de bør reise til sykehuset, fødselen, amming osv.  Dette er spørsmål som de får gode svar på og som gir trygghet når akupunktøren også er jordmor. Dessuten sjekkes jevnlig fosterlyden.

En del kvinner velger også å ta svangerskapskontrollen ved klinikken. Da settes det av god tid til både svangerskapskontroll og akupunktur.

Relaterte emner:

Fødselsforberedende akupunktur