Gjennomgang av aktuell forskning i akupunktur

Akupunktur og bekkensmerter.

Elden et al.(1) (2005) publiserte en randomisert single blind kontrollert undersøkelse som involverte 386 gravide kvinner i British Medical Journal (BMI)

Hensikten var å sammenligne effektiviteten av standard behandling av bekkensmerter (støttebelte og hjemmeøvelser for å styrke bekkenmuskelaturen) med standard behandling pluss akupunkturbehandling eller standard behandling pluss fysioterapi med stabiliseringsøvelser.

Behandlingstiden gikk over 6 uker og ble utført av fysioterapeuter og medisinske akupunktører. Smerte ble målt på visuell analog skala av en uavhengig deltager før og etter behandling.

Konklusjon.

Akupunktur viste seg å redusere bekkensmertene og  stabilisere bekkenet i  forhold til øvelser og fysioterapi.

 

Akupunktur og svangerskapskvalme.

Smith et al (2) (2002) publiserte 2 artikler med bakgrunn i deres undersøkelser av gravide  og svangerskapskvalme. Den første artikkelen tok for seg effektiviteten av behandlingen og den andre tok for seg sikkerheten av akupunkturbehandling  av gravide tidlig i svangerskapet.

Hensikten var å sammenlikne: i. tradisjonell akupunktur behandling,   ii kun behandling av et kvalmedefinert akupunktur punkt. ,   iii  jukse akupunktur og  iv  ingen akupunktur behandling.

593 kvinner med svangerskapskvalme før 14 svangerskapsuke deltok i undersøkelsen. De ble randomiser i 4 grupper og mottok ukentlige behandlinger fra samme akupunktør.

Resultatene ble målt i grad av kvalme, brekninger, oppkast og helsestatus.

Alle 3 akupunkturgruppene rapporterte forbedringer, men gruppen som mottok tradisjonell akupunktur hadde den raskeste forbedringen ikke bare mht kvalme men også av den generelle helsetilstand. Gruppen som ikke mottok behandling viste kun svak bedring. 

Konklusjon.

Akupunktur er en trygg og effektiv behandling av svangerskapskvalme tidlig i svangerskapet.

 

Akupunktur og moxabehandling av seteleier.

Cardini et al. (3) (1998) Publiserte i The journal of the American Medical Association en kontrollert randomisert undersøkelse som evaluerte effektiviteten og tryggheten ved akupunktur og moxa behandling for å snu seteleier til hodeleie.

130 førstegangsfødende med seteleie mottok fra uke 33 akupunktur og moxa behandling.

130 førstegangsfødende med seteleier mottok ingen behandling.

Konklusjon:

Behandlingen økte fosterbevegelsene og økte hodeleie presentasjon og fødsel i hodeleie.


 

Fødselsforberedende akupunktur / Modningsakupunktur.

Studier av fødselsforberedende akupunktur ble først gjort i 1974 av Kubista og Kucera. (4). De konkluderet at akupunktur gitt fra uke 37 reduserte gjennomsnittstiden av fødselen.

 

Zeisler et al. (5) (1998) fant i deres studie at etter å ha behandlet kvinner ukentlig fra uke 36 ble første fase av fødselen (åpningstiden) redusert betraktlig. Åpningsfasen ble målt til 196 minuter i akupunkturgruppen mens i kontrollgruppen ble den målt til 321 minuter.

 

I 2001 publiserte Rabl (6) en kontrollert randomisert undersøkelse om effekten av modningsakupunktur. Hensikten var å undersøke om akupunktur ved termindato kan influere modning av livmortappen og redusere medikamentell igangsettning av fødselen etter termin.

Resultatet viset at i akupunkturgruppen fødte 5 dager etter terminmens kontrollgruppen fødte 8 dager etter. 20% i akupunktugruppen ble igangsatt, mens 35% i kontrollgruppen.

 

Akupunktur og infertilitet hos kvinner og menn.

Ref til Paulusmetoden

 

Akupunktur og impotens. Kontakte Merete.

  

Referanser.

Elden H Ladfors, Fagevik Olsen M, Ostaard H, Hagberg H.(2005).
”Effects of acupuncture and stabilising exercising as adjunct to standard treatment in pregnant woman with pelvic girdle pain: a randomised single blind controlled trial”. British Medical Journal ; 330(7494):761.

Smith C, Crowther C, Beilby J (2002). “Acpuncture to treat nausea and vomiting in       
early pregnancy: a randomized controlled trial”.Birth. 29 (1):1-9.