Feng shui

Hva er feng shui?
Det er vanlig å si at god feng shui kjennes på kroppen men den synes ikke. Noen og en hver av oss har sikkert følt på kroppen når vi kommer inn i et rom at her var det godt å være eller det stikk motsatte; at her kjennes det f.eks trykkende å oppholde seg. Noen har kanskje kjent at den nymalte fargen på veggen ikke stemmer, men kan ikke helt kunne sette fingeren på hva som er galt.
Når vi jobber ut fra en feng shui tankegang gjør vi det med en bevissthet til flere faktorer: Energiflyt, eller flyt av qi.

  • Etter bestemte prinsipper i forhold til form og farge.
  • Og at motsetninger er avhengig av hverandre for å kunne skape balanse.
  • Hvis vi samtidig legger til en god forståelse for det estetiske vil feng shui kunne betegnes som en god innredningskunst.

Passer en gammel kinesisk filosofi inn i våre hektiske og ofte urbane liv?
Feng shui er kunnskapen om hvordan miljøet påvirker menneskenes liv og helse. Dette er en flere tusen år gammel kinesisk kunst som har til hensikt å forbedre energiflyten i boliger, leiligheter, hager, bedrifter og kontorer.

I forhold til at vi mennesker stadig blir mer stressede og berørt av det moderne samfunnets baksider søker stadig flere etter nye metoder for å gjenvinne helse og velvære. I tidligere tider i vår del av verden fantes det god kunnskap om hvordan man både bygget helsefremmende hus, haver og rekreasjonsområder. Men med økt urbanisering, nye byggeskikker, tidspress og økte utnyttelsesgrader forsvant deler av de gamle tradisjonene. Som en følge av dette fikk vi mange steder ”syke” hus som er bygget i usunne materialer, dårlig ventilerte og nokså tilfeldig plassert i landskapet.

Noen vil kanskje hevde at feng shui ikke tilhører vår kultur og derfor passer best i Asia. Til dette er det bare å si at ønsket i det gamle Kina og ønsket det relativt unge Norden er for de som bor der det samme: nemlig å skape gode og helsefremmende hjem og miljøer vi trives og utvikler oss i. Feng shui kan benyttes her og nå og er ikke avhengig av verdensdeler eller kulturer, design eller stil.

Begrepet Qi
Grunntanken i feng shui er qi. Dette er en livsenergi som er i alt og som omgir oss til en hver tid. Qi lar seg ikke forklare i vestlig vitenskaplig forstand, men den er blitt stadig mer kjent gjennom akupunktur. Tradisjonell kinesisk medisin, akupunktur, qi gong og feng shui bygger på de samme prinsipper. I kroppen finnes det energibaner eller meridianer hvor det kan oppstå blokkering eller andre problemer. Dette kan forårsake sykdom og smerte.  I qi gong trener man for å øke qi flyten og åpne blokkeringer. I akupunkturen bruker man nåler i definerte punkter for å løsne på stagneringer og bringe balanse og helse tilbake til kroppen. (se under ”Om akupunktur”) Litt forenklet kan man si at qi gong og akupunktur gjør det samme for kroppen som feng shui gjør for det ytre miljøet. Feng shui sørger for å få livgivende qi til å flyte harmonisk i våre omgivelser, arbeidsplasser og hjem. Dette vil virke helse fremmende. En feng shui konsulent vil forsøke å skape en gunstig flyt av qi ved å studere bygningens eller husets arkitektur. Hvor er f.eks dører plassert? Er inngangsdøren blokkert? Hvordan flyter qi mellom rommene? Vi bruker et spesialkonstruert kompass for å bedømme qi flyten. Det er viktig å studere omgivelsene: tomtens utforming og plassering i landskapet. Endringsforslag kan være fra det helt enkle til det mer omfattende. Forslag til endring kan f.eks dreie seg om å bytte et soverom med et annet soverom. Arbeidsrommets plassering er viktig og endringer på dette området kan bli foreslått.  Enkle innrednings- og farge forslag kan gis. Ofte har oppdragsgiver et problem eller et ønske om endring på en eller annen måte. Dette kan være et godt utgangspunkt for konsultasjonen. F.eks kan et av barna i en familie ha søvn problemer. Etter en gjennomgang av huset med en feng shui konsulent kan det foreslåes at barnet sover i et annet rom, kanskje flytter fra kjelleretasje til første etasje eller at rommet innredes på en annen måte.    

Valg av kvalifisert feng shui konsulent – vår unike gruppe.
Når man arbeider med feng shui er det et kvalitetsstempel at man et tett innpå kilden eller en gammel tradisjon. At man arbeider innen en tradisjon som har gått i arv gjennom mange slektsledd og som har overlevd tidens tann. Jeg er utdannet innen en slik tradisjon som kalles Chue style feng shui. Det regnes for en klassisk blandet form for feng shui. Her smelter den såkalte kompass og form skolen sammen. Den kalles også for den keiserlige stilen som regnes for spesielt kraftfull. Utdanningen går over 2 år og kriteriene for å bestå eksamen utarbeides av master Chan Kun Wah (www.masterkwchan.com).

Når man bestiller en konsultasjon vil det bli avtalt et hjemmebesøk. Oppdragsgiver bør ha skaffet til veie gode tegninger av hus, hage, tomt eller bedrift. Et intervju/samtale med oppdragsgiver er viktig. Problemområder diskuteres. Konsulenten må få tid til å gjøre sine observasjoner og gjøre sine kalkulasjoner. Deretter vil konsulenten utarbeide en skriftlig rapport og møte oppdraggiver på nytt og komme med en muntlig tilbakemelding.
Jeg arbeider i en gruppe bestående av 5 feng shui konsulenter. Vi er en bredt sammensatt gruppe med variert yrkeserfaring. Dette styrker tilbakemeldingen til oppdragsgiver. Bedriften og boligen vil bli nøye gjennomarbeidet av hele gruppen og resultatet gjort lettfattelig for oppdragsgiver. Vi er dessuten opptatt av å få evalueringer på et senere tidspunkt for å se hvordan de foreslåtte endringene har hatt en positiv effekt.

Se også: