Fødselsforberedende akupunktur

Fødselsforberedende akupunktur
Mange gravide har gjennomgått fødselsforberedende akupunktur ved klinikken. Ved ca. uke 35 starter den gravide med 1 til 2 behandlinger ukentlig. Både erfaringsmessig og via studier har det vist at åpningstiden blir kortere og overtid reduseres. Målet med fødselsforberedende akupunktur er å forberede hele kvinnens kropp på fødsel ikke bare å få satt i gang fødselen.

De gravide opplever det som en ekstra trygghet å gå til en jordmor og akupunktør i denne fasen. Det kan sees på som et tillegg til svangerskapskontrollen. Ofte har de gravide mange spørsmål som bare en jordmor kan gi gode svar på.

I tillegg er tilbakemeldingene til klinikken at de som har gjennomgått fødselsforberedende akupunktur har følt seg i bedre form etter fødselen.