Fødselsforberedende akupunktur

Mange gravide har gjennomgått fødselsforberedende akupunktur ved klinikken. Ved ca. uke 35 starter den gravide med 1 til 2 behandlinger ukentlig. Både erfaringsmessig og via forskning har det vist seg at overtid reduseres og åpningsfasen i fødselen blir kortere.

De gravide opplever det som en ekstra trygghet å gå til en jordmor og akupunktør i denne fasen. Det kan sees på som et tillegg til svangerskapskontrollen. Ofte har de gravide mange spørsmål som bare en jordmor kan gi gode svar på.

I tillegg er tilbakemeldingene til klinikken at de som har gjennomgått fødselsforberedende akupunktur har følt seg i bedre form etter fødselen.

I Tyskland og Østerrike er det blitt forsket en del i fødselsforberedende akupunktur. Denne forskningen viser at risikoen for overtid reduserers og åpningstiden under fødselen forkortes.Ved Fredrikstad sykehus er det i 2004 igangsatt en stor studie i effekten av modningsakupunktur. Resultatet viste at fødselsforberedende akupunktur hadde en positiv effekt.

Relaterte emner:

Graviditet og svangerskapsrelaterte plager
Etter fødsel