Dr.Bach`s blomstermedisin

Dr. Bachs blomstermedisin består av 38 plante og blomsterbaserte essenser. Hvert enkelt preparat er rettet inn mot en følelsesmessig eller mental ubalanse, som hjelper oss å takle utfordringer i hverdagen.

Blomstermedisin tar utgangspunkt i oppdagelsene til den engelske legen Edward Bach (1886-1936). Han hadde en fremgangsrik sykehuskarriere, forsket og arbeidet innen allmennmedisin. I 1930 reiste han ut på landsbygda for å finne naturlige hjelpemidler mot emosjonelle ubalanser. Han hadde lenge delt sine pasienter inn i grunntyper og han lette i naturen etter terapeutiske impulser som kunne svare til disse.
Negative personlighetsmønstrene som frykt, aggresjon, arroganse og grådighet og de negative tankemønstrene og handlingene som ledsager de, så Bach som en sperre for at vår dypere natur kunne komme til syne. Hver av de 38 blomster essensene han fant, svarte til en av disse negative sinnstilstandene og bar i seg den kvalitet og harmoniserende kraft som kunne forvandle våre destruktive tanker, følelser og handlinger.

Det unike i hans metode er framstillingen av preparatene. Blomster fra den aktuelle planten blir lagt i en bolle med kildevann tidlig om morgenen. Interaksjonen mellom blomst sol og kildevann skaper det ferdige midlet. Innenfor dagens komplementærmedisin har det likhetstrekk med frekvensmedisin.
 
Dr.Bach`s essenser har vært i bruk siden 1938. De brukes mye i England, sentral europeiske land og sør Amerika. Det er økende interesse for bruk av blomstermedisin i Norden, spesielt som et supplement til annen behandling. Til dem som angir at effekten av blomstermedisin kun beror på placeboeffekt kan det nevnes at disse remediene har best effekt på barn og dyr. Egne norske blomsteressenser er også under utvikling.
Blomsteressensene er enkle å bruke og er velegnet for hele familien. Blomstermedisiner representerer ugiftige essenser med lite bivirkningspotensialer og de er ikke vanedannende.

Essensene er til salgs i de fleste helsekostbutikker. Det kan være litt overveldende men ikke umulig å finne fram til de riktige essensene på egen hånd. Ved å få de ordiner og ferdig blandet av terapeut øker muligheten for at det riktige preparatet velges. Mette Kim Groth har gjennomført et modulbasert blomstermedisin utdanning i regi av Audun Mysja som er en kapasitet i Norge på dette området. Førstegangforskrivning av blomstermedisin krever en konsultasjon ellers kan ”etterfylling” av flasker skje parallelt med annen behandling på klinikken.

Det er ingen fare i å kombinere akupunktur og blomstermedisin. I forhold til engstelse rundt fødsel og en mentalt utmattende overgangsalder kan blomstermedisinen være en god tilleggsbehandling. Urolige barn kan ha god effekt av blomstermedisin. I følge min lærer i blomstermedisin, Audun Mysja, har han aldri observert bivirkninger ved bruk av blomstermedisin til barn.  Hvis man er forhindret fra å komme til behandling på klinikken i en periode kan blomstermedisin være en god støtte.