Barn

Barn
Mette har lang erfaring som jordmor i observasjon av spebarn. Hun har i tillegg videreutdanning i barneakupunktur.