Andre kvinnerelaterte problemer

Andre kvinnerelaterte problemer
PMS (menstruasjonsplager), blærekatarr og urinveisinfeksjoner.

Blærekatarr og urinveisinfeksjoner.

Blærekatarr og urinveisinfeksjon er en hyppig og plagsom lidelse for mange kvinner. Det er vanlig å behandle dette med en daglige dose antibiotika med god effekt. I lengden er dette en lite tilfredsstillende behandlingsform. Akupunktur har vist seg som et godt dokumentert alternativ for denne gruppen kvinner.

PMS (pre menstruell syndrom)

Dette er en samlebetegnelse for fysiske og emosjonelle plager som viser seg før menstruasjonen starter.

Det inkluderer: lettere depresjoner, tristhet, irritabilitet, engstelse, redusert konsentrasjon, sinne, uren hud, søt behov, oppblåst mage, ømme bryst og søvnproblemer. Intensiteten og varigheten av symptomene varierer sterkt fra kvinne til kvinne, men er som regel sterkest i aldersgruppen mellom 30-40 år. Akupunktur kan gjøre hverdagen lettere å takle for disse kvinnene.

Andre plager under menstruasjon.

Sterke smerter som oppstår før, under eller etter menstruasjon. Kjennes i nedre del av magen og i alvorlige tilfeller oppstår kvalme og oppkast. Andre plager er lange, korte og uregelmessige blødninger. Akupunktur har ofte god effekt på disse tilstandene fordi hele syklusen reguleres.